Δημήτριος Λαουλάκος

 Δημήτριος Λαουλάκος

Πλαστικός Χειρουργός Δημήτριος Λαουλάκος

Ο Πλαστικός Χειρουργός Δημήτριος Λαουλάκος είναι Διευθυντής της κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Ναυτικού

Νοσοκομείου Αθηνών από το 2008.Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1990.

Περισσότερα …

 

Related post