Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα :EUROLIFE FFH

 Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα :EUROLIFE FFH

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου- Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η συστηµατική δουλειά ετών και η κληρονοµιά των σηµαντικών οικονοµικών επιδόσεων και νέων πρωτοβουλιών που ανέλαβε το 2019 αποτέλεσαν πολύτιµο εφόδιο για τη Eurolife FFH, προκειµένου να αντιµετωπίσει την πανδηµική κρίση το 2020.

Μέσα σε αυτήν τη συγκυρία, έχοντας δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη εργαλείων, µέσω των οποίων επιτρέπονται η online επικοινωνία και η συναλλαγή µε τους πελάτες και τους συνεργάτες της,  η Eurolife FFH κατάφερε να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση της μαζί τους.

Η εταιρεία, μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited, κατέχει ηγετική θέση και πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, µε 134,74 εκατομμύρια ευρώ συνολικά κέρδη προ φόρων και 34,2 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη για το 2019, επίδοση που την κατέταξε στην κορυφή της κερδοφορίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από 1.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση του έργου τους.

Μέσα στο 2020 η εταιρεία πραγματοποίησε 345 εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνεργάτες της, με περισσότερες από 1.200 ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 14.300 συμμετοχές.

Η Eurolife FFH έχει δεσμευτεί να δρα ανταποδοτικά στην κοινωνία, κάτι που αποδεικνύεται από τις καινοτόμες ενέργειες που υλοποιεί, καθώς και από τις συνεργασίες της με οργανισμούς, όπως η HOPEgenesis με δράσεις κατά της υπογεννητικότητας.

Πηγή: fortunegreece.com

i-Ellada

Related post