Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: NESTLE ΕΛΛΑΣ

 Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: NESTLE ΕΛΛΑΣ

Η πανδηµία δεν φαίνεται να πτόησε την Nestle, τα µεγέθη της οποίας επιδεικνύουν ανθεκτικότητα χάρη στα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και την κεφαλαιακή στήριξη που απολαµβάνει η ελληνική θυγατρική από τον µητρικό όµιλο. Οι πωλήσεις της εταιρείας αγγίζουν τα 350 εκατ. ευρώ και είναι αναπτυσσόµενες. Με βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία για το 2019, η Nestle Ελλάς εµφάνισε κέρδη µετά από φόρους περίπου 26,89 εκατ. ευρώ από 29,74 εκατ. ευρώ στην προηγούµενη χρήση και κύκλο εργασιών 347,5 εκατ. ευρώ από 339,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρεία επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναµικό συντηρώντας στην Ελλάδα 739 θέσεις εργασίας (από 718 άτοµα το 2018). Μέχρι τον περασµένο Σεπτέµβριο που δηµοσίευσε οικονοµικές καταστάσεις, οι πωλήσεις της κινούνταν στα ίδια επίπεδα µε την προηγούµενη χρήση και δεν είχε αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα εισπραξιµότητας µε τους πελάτες της ή άλλο ζήτηµα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών και στη συνεργασία µε τους προµηθευτές της. Με δανεισµό που προέρχεται εξ ολοκλήρου από εταιρίες του οµίλου και µε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, η Nestle Ελλάς διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τις προκλήσεις στο οικονοµικό περιβάλλον. Εν τω µεταξύ, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτοµία µε γνώµονα τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης που έχει θέσει, λανσάροντας πρόσφατα για το φυσικό µεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ συσκευασία µε 50% ανακυκλωµένο πλαστικό (rPET). Τα εργοστάσιά της λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από 100% ανανεώσιµες πηγές, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξοικονοµήσει 58.000 κυβικά µέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση νερού 350 κατοικιών µε τετραµελείς οικογένειες.

Πηγή: fortunegreece.com

i-Ellada

Related post