Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: Όµιλος ΟΤΕ

 Εταιρείες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα: Όµιλος ΟΤΕ

Μιχάλης Τσαµάζ- Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το 2020 η διοίκηση του Οµίλου ΟΤΕ συνέχισε το µεγάλο επενδυτικό της πρόγραµµα, υλοποιώντας νέες επενδύσεις ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ. «Ναυαρχίδα» του επενδυτικού προγράµµατος είναι η επέκταση του δικτύου, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η µετάβαση προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες µε δίκτυα νέας γενιάς, τα οποία µπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερες ταχύτητες, αλλά και στην κινητή τηλεφωνία, µε δεδοµένη τη µεγάλη αύξηση της χρήσης δεδοµένων από τους συνδροµητές. Να σηµειωθεί ότι ο όµιλος διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 75% των συνολικών γραµµών FTTH της χώρας.

Ανοίγοντας τον δρόµο του 5G, λίγο πριν την εκπνοή του 2020, ο ΟΤΕ κατέβαλε 123 εκατ. ευρώ για το φάσµα, ποσό που έρχεται επιπλέον του ποσού του επενδυτικού προγράµµατος του οµίλου ύψους 2 δισ. ευρώ. Ήδη υπηρεσίες δικτυών πέµπτης γενιάς είναι διαθέσιµες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στο εννεάµηνο του 2020, τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη του Οργανισµού έφτασαν στα 379,7 εκατ. ευρώ, µε άνοδο 32,5% στο έτος.

Ο µεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας φρόντισε να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο συνεισφέροντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση των συνδροµητών του, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τη στήριξη του έργου της Πολιτείας.

Παράλληλα, η COSMOTE απένειµε σε 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστήµιων υποτροφίες συνολικού ύψους 520.000 ευρώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.

Πηγή: fortunegreece.com

i-Ellada

Related post